نمایش دادن همه 21 نتیجه

ای سی هارد B032

2,100,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

ای سی هارد B503 I9300

4,200,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

ای سی هارد GTMC 16G

6,300,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

ای سی هارد JDAC 8G

3,400,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

ای سی هارد JDMC

3,200,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد SD5C25A-8G P6

4,700,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B001 32G

3,600,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B002-16G

2,800,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B205-4G

2,800,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B304-8G

2,800,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B308-4G

8,400,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B310-16G

2,800,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B314-4G

7,100,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد B506-32G

5,800,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد G630

7,100,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد G700

1,260,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد H9TP32A8JDBC

4,500,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد H9TP65A8JDAC

2,900,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد SD7DP24F 4G

7,100,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.

آی سی هارد SDIN7DP2 8G-G700

7,100,000 ریال
کیفیت تمام آی سی ها اورجینال می باشند.