نمایش دادن همه 43 نتیجه

کانکتور باطری 3310 قدیمی

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری 5310

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری 5800

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری 5G

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری 7610S

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری A5 2017 A520

400,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری E700

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری E90

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری G530 G531 G532

100,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری HONOR 6

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری HTC

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری HUAWEI

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری I9082

100,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری K750

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری KP500

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری L6

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری N76

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری N81

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری N96

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری N97

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری آیفون iPHONE 6G 6S

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری آیفون iPHONE 7 7G

400,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری سامسونگ NOTE 2 N7100

100,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری سامسونگ S6 G920

400,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری P6

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری S500

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری ST18

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری نوکیا NOKIA X

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری V3

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری W880

200,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری Y360

400,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.

کانکتور باطری Z L36H C2305

100,000 ریال
در مجموعه ما ، تمامی کانکتورها اصلی می باشند.